หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET72


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 27 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,231.33

9.34

2,840.35

8.21

390.98

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,892.32

8.36

2,249.69

6.50

642.63

นักลงทุนต่างประเทศ

17,196.86

49.69

18,267.93

52.78

-1,071.08

นักลงทุนในประเทศ

11,288.08

32.62

11,250.62

32.51

37.46

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 27 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

60,045.14

8.89

55,428.15

8.21

4,616.99

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

46,053.40

6.82

43,033.04

6.37

3,020.35

นักลงทุนต่างประเทศ

353,186.89

52.29

359,240.39

53.19

-6,053.50

นักลงทุนในประเทศ

216,129.20

32.00

217,713.05

32.23

-1,583.85

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 27 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

381,765.28

9.09

383,310.32

9.13

-1,545.04

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

285,209.73

6.79

287,141.07

6.84

-1,931.34

นักลงทุนต่างประเทศ

2,219,205.29

52.84

2,290,671.33

54.54

-71,466.04

นักลงทุนในประเทศ

1,313,481.48

31.28

1,238,539.06

29.49

74,942.42

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!