หมวดหมู่: CSR

6326 MTL


เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงิน สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

          เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสภากาชาดไทย ในโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท โดยจัดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MTL Fit และ กิจกรรมร่วมกับลูกค้าสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ย้ำเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนที่มีการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง

          นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ ผ่านทาง “MTL Fit” แอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่ช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และ “เมืองไทยสไมล์คลับ” ที่ได้ประกาศเชิญชวนคนไทยร่วมแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนให้กับสังคมไปพร้อมกัน ผ่านโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” เพื่อการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มูลค่า 8 ล้านบาท มอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการเพิ่มศักยภาพการจัดหน่วยเคลื่อนที่และได้รับโลหิตบริจาคเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย

          ทั้งนี้ ในกิจกรรมของโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” ประกอบด้วย การร่วมสะสมก้าวเดินผ่าน แอปพลิเคชัน MTL Fit สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 200 ก้าวเดิน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท (สูงสุด 7,500,000 บาท) หรือ กิจกรรมของสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ด้วยการบริจาคคะแนนสะสม Smile Point 5 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 25 บาท (สูงสุด 500,000 บาท) โดยได้กำหนดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะสมก้าวเดินผ่าน MTL Fit เป็นจำนวนรวมกว่า 5,800 คน และก้าวเดินสะสมร่วมกว่า 3,900 ล้านก้าว และสำหรับสมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับที่ร่วมบริจาคคะแนนสะสมผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click เป็นคะแนนรวม 100,000 คะแนน คิดเป็นเงิน 500,000 บาท นับเป็นความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ประชาชนทั่วไปและลูกค้าสมาชิกเมืองไทยไมล์คลับ ที่ทำให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

          ในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจากโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” ให้แก่ สภากาชาดไทยเพื่อการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท มอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ 

          “เมืองไทยประกันชีวิต ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมสะสมก้าวผ่านแอปพลิเคชัน MTL Fit อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนขอขอบคุณสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับทุกท่านเช่นกันที่ร่วมบริจาคคะแนนสะสมเพื่อนำมาบริจาคเป็นเงินในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับประชาชนและลูกค้าของบริษัทฯ ในการตอบแทนสังคมอีกครั้ง โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อผู้เอาประกันของเรา และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทยในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายสาระกล่าวสรุป

 

 

6326

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!