หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET39


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 12 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 12 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,277.05

7.04

3,345.95

7.19

-68.90

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,866.86

6.16

2,874.41

6.18

-7.55

นักลงทุนต่างประเทศ

25,126.80

54.01

26,942.66

57.91

-1,815.86

นักลงทุนในประเทศ

15,255.79

32.79

13,363.47

28.72

1,892.32

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มิ.. 2567 - 12 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

25,438.40

8.47

22,077.32

7.35

3,361.07

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

19,951.75

6.64

20,109.95

6.69

-158.20

นักลงทุนต่างประเทศ

158,778.74

52.85

171,461.25

57.07

-12,682.51

นักลงทุนในประเทศ

96,288.48

32.05

86,808.85

28.89

9,479.63

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 12 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

421,483.50

8.97

418,407.34

8.91

3,076.16

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

316,039.03

6.73

317,794.60

6.77

-1,755.56

นักลงทุนต่างประเทศ

2,494,409.82

53.11

2,589,251.94

55.13

-94,842.13

นักลงทุนในประเทศ

1,464,775.36

31.19

1,371,253.83

29.20

93,521.53

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!